$ - $

kobe 9 elite inspiration
$318 - $345

nike zoom kobe ix (9) elite
$150