$ - $

kobe 9 elite inspiration
$105 - $360

nike zoom kobe ix (9) elite
$150