$ - $

lebron 9 p.s. elite south beach
$450 - $530

kobe 9 elite masterpiece
$439 - $516

nike lebron xi (11) elite se
$350 - $399

lebron 9 p.s. elite home
$350 - $350

kobe 9 elite inspiration
$318 - $345

lebron 9 p.s. elite away
$299 - $299

nike lebron xi (11) elite
$299 - $299

kobe 10 elite rose
$294 - $294

lebron 10 p.s. elite
$290 - $290

kobe 8 system elite superhero
$270 - $270

dunk mid elite sb nitraid
$215 - $215

kd 6 elite premium fragment
$198 - $198

kobe 9 elite victory
$150 - $175

kobe 9 elite strategy
$127 - $155

nike kd v (5) elite (superhero)
$125 - $125

kobe 9 elite influence
$320

girls kobe 9 elite hero pack
$115

nike kevin durant (kd) vi (6) elite
$155

kobe 10 elite low xmas christmas
$230

cm1600 elite edition
$100

wl999 elite edition
$0

kobe x elite ext qs war boots
$119

lebron 10 p.s. elite championship p...
$1381

kd 6 elite team
$188

lebron 12 elite
$230

wl999 elite edition
$0

kobe 9 elite gs detail
$180

lebron 10 low p.s elite championshi...
$1600

kobe 9 elite gs perspective
$190

kobe 10 elite low prm htm
$450

girls kobe 9 elite purple venom
$80

nike women's lunarelite+ 2
$100

kobe 10 elite low prm htm race car
$400

kobe 11 elite low brave blue
$160

nike women's lunarelite+ 2
$55

kobe 9 elite low
$280