New Listings

$ - $

kobe 9 em premium philippines
$450 - $450

nike zoom kobe viii (8) system pp
$220 - $220

nike zoom kobe viii (8) system
$225 - $225

nike zoom kobe ix (9) em
$205 - $205

kobe 9 em
$258 - $258

nike zoom kobe ix (9) china (ch) pa...
$249 - $249

kobe 8 system ss christmas
$179 - $280

zoom kobe 7 system elite
$265 - $265

kobe 9 mid ext qs snakeskin
$169 - $180

kobe 9 em premium moonwalker
$280 - $280

kobe 9 high ext qs snakeskin
$150 - $150

zoom kobe 7 system elite
$285 - $285

nike zoom kobe viii (8) system
$225 - $350

kobe 9 elite inspiration
$340 - $345

kobe 9 elite strategy
$125 - $180

kobe 9 elite influence
$360 - $360

kobe 8 system prelude prelude 8
$420 - $420

kobe 9 elite gumbo league
$360 - $360

zoom kobe 2 prelude prelude 2
$410 - $430

zoom kobe 7 sys prelude prelude 7
$350 - $400

zoom kobe 7 supreme x year of the d...
$400 - $400

kobe 9 elite low beethoven
$350 - $350

kobe prelude 6 prelude 6
$515 - $515

kobe 8 system premium what the kobe
$620 - $620

zoom kobe 1 prelude prelude 1
$605 - $670

zoom kobe 6 lower merion aces
$255 - $255

kobe 11 elite low tinker hatfield
$169 - $328

kobe 8 ftb fade to black
$325 - $325

kobe 11 elite low ftb fade to black
$549 - $549

zoom kobe 3 ftb fade to black
$270 - $400

zoom kobe 6 all-star all-star
$320 - $320

kobe 11 elite low as green glow
$115 - $249

kobe 11 elite low brave blue
$150 - $249

kobe 11 elite low
$90 - $140

nike zoom kobe viii (8) system
$220 - $220

kobe 11 elite low bhm bhm
$150 - $165